Offentligt tilsyn

Hent de sidste tre tilsynsrapporter her:

Skolen er underlagt et offentligt tilsyn, som skal vurdere, om undervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.
Den tilsynsførende afleverer en gang om året en rapport, som behandles af årsmødet og skolens bestyrelse. Den tilsynsførende er valgt af forældrekredsen på årsmødet.

Folkeskolens Afgangsprøve, hvor vi bruger eksterne censorer, er derudover også en del af det offentlige tlsyn.

Siden 1. juli 2022 har skolens tilsynsførende været:

Ebbe Forsberg   

.