Takster

Skolepengetakst for skoleåret 2022/2023

Juli måned er betalingsfri.

1600 kr

Skolepenge - søskendemoderation

 for andet barn

- 100 kr

Skolepenge - søskendemoderation

 for tredje barn

- 150 kr

Skolepenge - søskendemoderation

 for efterfølgende børn

- 67 %

SFO-takst for skoleåret 2022/2023


1507 kr

SFO - søskendemoderation

for alle søskende

- 300 kr

Opskrivning på ventelisten

Du kan opskrive dit barn på ventelisten under siden Indmeldelse.

Indmeldelse i SFO'en

Dit barn er som udgangspunkt tilmeldt SFO'en i 0.-3. klasse. Har du tidligere udmeldt dit barn, og ønsker du at melde dit barn ind i SFO'en igen, bedes du kontakte kontoret.

Udmeldelse

Ønsker du at melde dit barn ud af skole eller SFO er udmeldelsesfristen 15 dage før den første i hver måned.

Melder du dit barn ud før den femtende i måneden, betaler du kun skolepenge for den aktuelle måned. Melder du dit barn ud efter den femtende i måneden, skal du betale skolepenge for den aktuelle måned og for måneden efter.

Udmeldelsen skal sendes skriftligt til skolens kontor.