SFO: Børnenes fristed med leg og  kammerater

SFO'en er et fritidstilbud til Sct. Joseph Skoles børn fra 0.-3. klasse.

Skolefritidsordningen - som det jo hedder - er en integreret del af Sct. Joseph Skole, med sine egne lokaler på skolen: Aktivitetsrum samt adgang til gymnastiksal, faglokaler, skolegårde og anlægget. De fysiske rammer giver mulighed for fx at tegne, male, save, læse, sy, spille spil, bål-aktiviteter, motion og idræt.

SFO'en er børnenes fristed - og den del af skolen hvor leg, beskæftigelse og kammeratligt samvær prioriteres højt. Vi tilstræber et trygt, levende og inspirerende miljø hvor frihed, medbestemmelse, ansvarlighed og samvær er centrale elementer i vores dagligdag. 


Indmeldelse i SFO'en

Dit barn er som udgangspunkt tilmeldt SFO'en i 0.-3. klasse. Har du tidligere udmeldt dit barn, og ønsker du at melde dit barn ind i SFO'en igen, bedes du kontakte kontoret.

Udmeldelse af SFO'en

Ønsker du at melde dit barn ud af SFO er udmeldelsesfristen 15 dage før den første i hver måned.

Melder du dit barn ud før den femtende i måneden, betaler du kun skolepenge for den aktuelle måned. Melder du dit barn ud efter den femtende i måneden, skal du betale skolepenge for den aktuelle måned og for måneden efter.

Husk at udmeldelsen skal sendes skriftligt til skolens kontor.

.