På tur for sammenholdet

Lejrskole

Vi har en lang og stolt tradition for lejrskoleture her på Sct. Joseph Skole. Lejrskoleturene er godt for sammenholdet, fællesskabet og for fagligheden.

Fire gange i løbet af skoletiden kommer eleverne på lejrskoleture: I 0., 4., 6. og 8. klasse.
I 8. klasse kommer alle eleverne på lejrskoletur til Rom i Italien.