Forældrerepræsentanter

Forældrerepræsentantskabet (FR)  

I hver klasse vælges en repræsentant og en suppleant til forældrerepræsentantskabet.

Forældrerepræsentantskabet er en vigtig sparringspartner for ledelsen. Gennem møder med ledelsen medvirker forældrerepræsentantskabet til at skabe en tættere dialog til gavn for eleverne, skolen og samarbejdet mellem skole og hjem.