Den demokratiske læring starter i elevrådet

For at oplære og forberede eleverne på at deltage i demokratiske processer har vi på skolen to aktive elevråd:

  • Det lille elevråd (0.-4. klasse)  
  • Det store elevråd (5.-9.klasse)