En kristen, katolsk skole

Det religiøse liv på skolen

Sct. Joseph Skole bygger sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn. Vi har som formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor ånden af frihed og kærlighed er levende.

Vi søger at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning. 

 Vi er vores økumeniske opgave bevidst, hvorfor vi ønsker at skabe rammerne for, at den enkeltes religiøse indsigt vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes. 

Gudstjenester

Skolen holder fælles-gudstjenester (med både en protestantisk og en katolsk præst) for alle skolens elever fire gange om året i Sct. Bendts Kirke. Forældre er velkomne til at deltage i gudstjenesterne.

Messe

Vi afholder skolemesse i Sct. Knuds Kirke hver anden tirsdag i 3. lektion for vores katolske elever. Derudover er skolens øvrige elever inviteret med, ved at klasserne deltager i messen ca. en gang om året. Alle er velkomne til at deltage i skolemessen.

Traditioner og højtider

Derudover har vi mange traditioner og højtider som holdes i hævd. Krybbespil, Luciaoptog, Fasteuge, m.m.