Det religiøse liv

Traditioner og højtider

Vi er meget bevidste om vores økumeniske opgave, og vi ser det som vores opgave at skabe mulighed for et personligt gudsforhold bl.a. ved at deltage i gudstjenester.

Gudstjenester

Skolen holder fælles-gudstjenester (med både en protestantisk og en katolsk præst) for alle skolens elever fire gange om året i Sct. Bendts Kirke. Forældre er velkomne til at deltage i gudstjenesterne.

Messe

Vi afholder skolemesse for vores katolske elever i Sct. Knuds Kirke hver anden tirsdag i 3. lektion. Alle er velkomne til at deltage i skolemessen.

Katolsk-kristent grundlag

Sct. Joseph skole er en kristen, katolsk skole. Det betyder, at vores undervisning bygger på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn

Vores undervisning skal lede frem mod, at vores elever lærer at forholde sig til tro og religiøs praksis. Vi ønsker at lære børnene bønnens væsen som menneskets samtale med gud. Og at børnene lærer at forstå og forholde sig til Guds ord og til sakramenter, salmer og tekster som et møde imellem gud og mennesker. Desuden ønsker vi at give børnene forståelse for forholdet mellem religionernes budskab og menneskenes tro, selvforståelse og etik

.