Den gode skolestart

En god start på skolelivet har stor betydning for dit barn hele vejen op gennem skoleforløbet. Læs her om vores indskoling.

Trygge
rammer

Når dit barn starter på Sct. Joseph skole er det vigtigt for os, at skabe trygge og tydelige rammer, der giver rum til, at børnene lærer at forholde sig til sig selv og sine klassekammerater.

Forløb inden skolestart:

  • I løbet af efteråret holdes et informationsmøde, hvor I kan høre mere om vores skoletilbud.
  • I løbet af foråret lige inden børnene skal begynde i tidlig SFO-start, inviterer vi igen forældre og elever til en besøgsdag. Her fortæller vi mere konkret om, hvordan skoledagen forløber i 0. klasse og SFO. 
  • Tidlig SFO-start i maj, hvor eleverne lærer hinanden, skolen, pædagoger og lærere at kende, i mere uformelle rammer.
  • Første "rigtige" skoledag er i starten af august. 


Livet i
børnehaveklassen

Når dit barn begynder i 0.klasse, hjælper vi dit barn, så overgangen fra børnehave til skole bliver så tryg og positiv som muligt. Derfor får dit barn tildelt en ven fra 4. eller 5. klasse - som bliver 0. klasses venskabsklasse. Denne ven vil hjælpe til med, at det første skoleår bliver trygt og godt for dit barn.

Det er vores erfaring, at børnene, når de starter i skolen, har store forventninger om at lære at læse og regne så hurtigt som muligt. Vi gør, hvad vi kan for at indfri børnenes forventninger: Vi gør børnene sprogligt opmærksomme med rim og remser, højtlæsning, digte, historier og sange. Og så lærer vi bogstaver, lyde og ord. Vi skriver og læser. I matematik lærer vi tal, mængder og former, og så regner vi.

Indlæringen foregår naturligvis som en leg og i et tempo, der passer til klassen og det enkelte barn.

Målet er at børnene gennem indlæringen i børnehaveklassen får opbygget en tillid til at de kan, selvom det bliver svært. Noget de får glæde af, når de i 1. klasse skal i gang med en mere struktureret indlæring. De vil opleve, at det går hurtigt fremad, og at undervisningen bliver sjovere på den måde.

Den daglige rytme på skolen

Vi har en helt fast daglig rytme, som gør børnene trygge og veltilpasse.

Hver dag begynder med en samlingsstund, hvor vi taler om børnenes oplevelser eller forskellige emner. Vi beder Fader Vor og synger. Og så ser vi på, hvilken dag og dato det er, og snakker sammen om, f.eks. hvordan vejret skifter i løbet af året. 

Derefter er der tid til fri leg og frikvarter. Efter frikvarteret har vi "skoletime", hvor børnene arbejder med at lære bogstaver og tal - både individuelt og fælles i klassen.

I 4. lektion er der højtlæsning og børnene spiser madpakker. I 5. lektion er der skoletime, og vi slutter dagen af med en farvelsang. Vi har også 2 ugentlige gymnastiktimer og 2 ugentlige musiktimer. En gang om måneden går vi på Ringsted Bibliotek.

Fælles morgensamling

Fællesskab er vigtigt. Mandag, onsdag og fredag har vi fælles morgensamling i skolens gymnastiksal, hvor elever er sammen på tværs af alder og klassetrin. Her synger vi alle morgensang, vi beder Fader Vor sammen, og vi kan fortælle en kort historie eller give en fælles besked. Vi mødes klassevist i skolegården kl. 7.50 og går samlet til gymnastiksalen.

Forældresamarbejdet

De elever der begynder i børnehaveklasse, skal være sammen en stor del af deres dagligdag gennem de næste 10 år. Det betyder meget, at forældrene lærer hinanden og hinandens børn at kende. Derfor holder vi det første forældremøde kort efter skolestart. På dette møde bliver der valgt en forældrerepræsentant. Derefter vil det være op til forældrene, hvor ofte man vil mødes.

Vi mener det er vigtigt, at forældrene følger med i børnehaveklassens liv. Fra skolens side indbyder vi derfor til et til to forældremøder og to forældresamtaler i løbet af året.

Vi skriver nyhedsbreve efter behov, og forældrene er velkomne til at besøge børnehaveklassen efter aftale.