Tidligere elev: "Alt det jeg har fået med fra Sct. Joseph har jeg kunnet bruge i gymnasiet og det har jeg virkelig sat pris på" 

Bestyrelsen

Formand: Martin Falk Rømer (forældrevalgt)

mfr@ladefoged-advokatfirma.dk

Næstformand: Suzanne van der Meer (udpeget af biskoppen)

suzvdm@gmail.dk

Nicolaj Donskov Nielsen (udpeget af Sankt Knuds Menighedsråd)

ndn1976@gmail.com

Marianne Bode (udpeget af Sct. Joseph søstrene)

smb80csj@yahoo.dk