Computere giver nye muligheder

IT i undervisningen

Computere og internet indgår som en naturlig del af vores undervisning. Vi har smartboards i alle lokaler og iPads som klassesæt.

Desuden har vi en obligatorisk leasingaftale af computere for alle elever fra 4. - 9. klasse via skolens IT-ordning.