It i undervisningen

It indgår som en naturlig del af vores undervisning. Vi har smartboards i alle lokaler og iPads som klassesæt.

Desuden skal alle elever medbringe bærbar pc fra 6.-9. klasse.