Den gode skolestart

En god skolestart har stor betydning for dit barn hele vejen op gennem skoleforløbet. Her kan du læse om vores indskoling.

Inden dit barn starter i børnehaveklassen

Inden dit barn skal begynde i børnehaveklassen holder vi to store besøgsdage på skolen:

  • I løbet af efteråret bliver I inviteret til et skolestartsmøde. Sammen med seks andre familier møder de nye børnehaveklasse elever skolens leder, børnehaveklasseleder og en kontaktpædagog fra SFO. Og så vil der være nogle aktiviteter for børnene bl.a. sang og fælles tegning. På den måde kan vi samtidigt danne os et billede af vores kommende børnehaveklasse elevers skoleparathed.
  • I løbet af foråret lige inden børnene skal begynde i børnehaveklassen, inviterer vi igen forældre og elever til en besøgsdag. Her fortæller vi om, hvordan skoledagen forløber i børnehaveklassen og SFO. Og her kan alle de nye børnehaveklassebørn og deres forældre se skolen og få en snak med børnehaveklasselærerne.

Livet i børnehaveklassen

Når dit barn begynder i børnehaveklasse, hjælper vi dit barn, så overgangen fra børnehave til skole bliver så tryg og positiv som muligt. Derfor får dit barn tildelt en ven fra 4. eller 5. klasse - som er børnehaveklassens venskabsklasse. Denne ven vil hjælpe til med, at det første skole år skal blive trygt og godt for dit barn.

Det er vores erfaring, at børnene når de starter i skolen har store forventninger om at lære at læse og regne så hurtigt som muligt. Vi gør, hvad vi kan for at indfri børnenes forventninger: Vi gør børnene sprogligt opmærksomme med rim og remser, højtlæsning, digte, historier og sange. Og så lærer vi bogstaver, lyde og ord.  Vi skriver og læser. I matematik lærer vi tal, mængder og former, og så regner vi.

Indlæringen foregår naturligvis som en leg og i et tempo, der passer til klassen og det enkelte barn.

Børnene får gennem indlæringen i børnehaveklassen opbygget en stor selvtillid, som de får glæde af, når de i første klasse skal i gang med en mere struktureret indlæring. De vil opleve, at det går hurtigt fremad, og at undervisningen bliver sjovere på den måde.

Den daglige rytme

Vi har en helt fast daglig rytme, som gør børnene trygge og veltilpasse.

Hver dag begynder med en samlingsstund, hvor vi taler om børnenes oplevelser eller forskellige emner. Vi beder Fadervor og synger. Og så ser vi på, hvilken dag og dato det er, og hvordan vejret skifter i løbet af året. Derefter er der fri leg, og efter 2. lektion er der 15 minutters frikvarter. Efter frikvarteret har vi "skoletime", hvor børnene arbejder med at lære bogstaver og tal - både individuelt og i klassen.

I 4. lektion er der højtlæsning og børnene spiser madpakker. I 5. lektion er der skoletime, og vi slutter dagen af med en farvelsang.  Vi har også 2 ugentlige gymnastiktimer og en time i it-lokalet. En gang om måneden går vi på Ringsted Bibliotek.

Morgensang

Mandag, onsdag og fredag synger alle elever morgensang i skolens gymnastiksal. Vi mødes i skolegården kl. 7.50 og går samlet til gymnastiksalen.

Forældresamarbejdet

De elever, der begynder i børnehaveklasse skal være sammen en stor del af deres dagligdag gennem de næste 10 år. Derfor betyder det meget, at forældrene lærer hinanden og hinandens børn at kende. Derfor holder vi det første forældremøde kort efter skolestart. På dette møde bliver der valgt en forældrerepræsentant. Og det vil så være op til forældrene, hvor ofte man skal mødes.

Vi mener det der vigtigt, at forældrene følger med i børnehaveklassens liv. Så fra skolens side indbyder vi til et par forældremøder og to forældresamtaler.

Vi skriver nyhedsbreve efter behov, og forældrene er velkomne til at besøge børnehaveklassen efter aftale.