Skolens officielle UMV (Undervisnings Miljø Vurdering) for 2016 kan hentes på dette link:

 UVM_2016.pdf

(Dokumentet åbnes i et nyt vindue)

It indgår som en naturlig del af vores undervisning. Vi har smartboards i alle lokaler og iPads som klassesæt.

En god skolestart har stor betydning for dit barn hele vejen op gennem skoleforløbet. Her kan du læse om vores indskoling.

Vi har en lang og stolt tradition for lejrskoleture her på Sct. Joseph Skole.

Vi hjælper alle nye elever godt fra start.