Skolens værdier og pædagogiske mål

Hvad betyder det i dagligdagen, at vi er en kristen, katolsk skole? Det kan du læse mere om her i vores pædagogiske målsætning.

Skolens pædagogiske målsætning

SCT.JOSEPH SKOLE – en katolsk skole med kerneværdierne fællesskab, omsorg og dannelse 

SCT.JOSEPH SKOLES mål er at skabe et læringsmiljø for eleverne, der er fremmende for, at de kan erhverve sig færdigheder, kundskaber og udvikle holdninger, som kan danne dem til kompetente og etisk forsvarlige borgere i et moderne samfund. Nedenstående målsætninger deler vi med de øvrige 20 katolske skoler i Danmark. 

SCT.JOSEPH SKOLE bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende 

SCT.JOSEPH SKOLE skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning 

SCT. JOSEPH SKOLE skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes

SCT.JOSEPH SKOLE er sig sin økumeniske opgave bevidst

SCT.  JOSEPH SKOLE skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet

SCT.JOSEPH SKOLE skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg

 

Skolens reglement og ordensregler

Skolens trivselspolitik

(Dokumenterne åbnes i nyt vindue)