Traditioner og højtider

Vi er meget bevidste om vores økumeniske opgave, og vi ser det som vores opgave at skabe mulighed for et personligt gudsforhold bl.a. ved at deltage i gudstjenesterne.

Gudstjenester

Derfor holder skolen fælles-gudstjenester (med både en protestantisk og en katolsk præst) for alle skolens elever fire gange om året i Sct. Bendts Kirke. Forældre er velkomne til at deltage i gudstjenesterne.

Messe

Vi deltager i skolemesse i Sct. Knuds Kirke hver anden onsdag i 2. lektion. Alle er velkomne til at deltage i skolemessen.