Skolepenge

Hvad koster det at gå i skole på Sct. Joseph Skole? Skolepenge for skoleåret 2020-2021 er kr. 1.508,00 om måneden for 0. - 9. kl.
(fordelt på 11 måneder – juli måned er betalingsfri):

Søskendemoderation

Der er mulighed for at få søskendemoderation, og der er desuden mulighed for at søge om delvis friplads. 

Reduktionen 2. barn er på kr. 100, for 3. barn er det kr. 150 og for 4. barn betaler man 67% af det fulde beløb.

Indmeldelsesgebyr

Når man melder sit barn ind bliver der altid opkrævet et gebyr på kr. 500. Indmeldelsesgebyret bliver IKKE betalt tilbage uanset om dit barn bliver optaget på skolen eller ej.

Opskrivning på skolens ventelister sker elektronisk på følgende link: https://www.ventelisten.net/329017 

 

Udmeldelse

Udmeldelsesfristen er 15 dage.
Sker udmeldelsen før den femtende i måneden, betales skolepenge for den aktuelle måned.
Sker udmeldelsen efter den femtende i måneden, betales der således skolepenge for den aktuelle måned + efterfølgende måned.

(Samme regler gælder for skolefritidsordningen.)

Ved udmeldelse bedes du/I give skriftlig besked til skolens kontor.