SFO'en

SFO'en er et fritidstilbud til Sct. Joseph Skoles børn fra 0.-3. klasse.

SFO'en er en integreret del af Sct. Joseph Skole - med sine egne lokaler på skolen: Aktivitets-rum og adgang til gymnastiksal, faglokaler, skolegårde og anlægget. De fysiske rammer giver mulighed for fx: at tegne, male, save, læse, sy, spille spil, bål-aktiviteter, motion og idræt.

SFO'en er børnenes fristed - og den del af skolen hvor leg, beskæftigelse og kammeratligt samvær prioriteres højt. Vi tilstræber et trygt, levende og inspirerende miljø hvor frihed, medbestemmelse, ansvarlighed og samvær er centrale elementer i vores dagligdag.

Hvad koster det at gå i på Sct. Joseph Skoles SFO?
SFOpenge for skoleåret 2020-2021 er kr. 1.421,00 om måneden for første barn, for yderligere børn er prisen kr. 1.121,00 om måneden pr barn.
(fordelt på 11 måneder – juli måned er betalingsfri)

 

Udmeldelse  - SFO

Udmeldelsesfristen er 15 dage.
Sker udmeldelsen før den femtende i måneden, betales skolepenge for den aktuelle måned.
Sker udmeldelsen efter den femtende i måneden, betales der således skolepenge for den aktuelle måned + efterfølgende måned.

Ved udmeldelse bedes du/I give skriftlig besked til skolens kontor.