Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning af grundskolens 9. klasse fordelt på til-uddannelse

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

 

Undervisningsministeriet stiller et link til rådighed til opgørelser af skolens karakterdata, så skolerne kan opfylde lovforpligtelsen ved at linke til denne service.

 

I forbindelse med udfasningen af Undervisningsministeriets databank, er der udviklet en ny service til visning af grundskolekarakterer.

 

Nedenfor er der angivet link (flettet med skolens institutionsnummer). 

Linket leder brugeren til Undervisningsministeriets datavarehus, hvor den pågældende institutions karakterdata vises.

Grundskolers gennemsnitskarakterer

Grundskolers karakterfordeling

Karaktergennemsnit Sct. Joseph Skole skoleåret 2018/2019

 

Benyt evt. www.uddannelsesstatistik.dk