Uddannelses- og karakterstatistik

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

 

Undervisningsministeriet stiller et link til rådighed til opgørelser af skolens karakterdata, så skolerne kan opfylde lovforpligtelsen ved at linke til denne service.

 

https://uddannelsesstatistik.dk

 

Nedenfor er der angivet link (flettet med skolens institutionsnummer). 

Linket leder dig til Børne- og Undervisningsministeriets nøgletal, hvor Sct. Joseph Skoles karakterdata vises.

 

Se Sct. Joseph Skole her

 

se Sct. Joseph Skole - Karakterer - her

 

  

Karaktergennemsnit Sct. Joseph Skole skoleåret 2019/2020 og skoleåret 2018/2019