Forældrerepræsentantskab (FR)

I hver klasse vælger forældrene en repræsentant og en suppleant.

Og disse forældrerepræsentanter deltager i forældrerepræsentantskabet som talerør for deres klasse - og har mulighed for indflydelse omkring emner som undervisning, pædagogik – eller fælles holdninger til emner som alkohol, mobiltelefoner og sprogbrug.