Elevråd

For at oplære og forberede eleverne på at deltage i demokratiske processer har vi på skolen to aktive elevråd:

Det lille elevråd (o.-4. klasse) og Det Store Elevråd (5.-9.klasse).