Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning af grundskolens 9. klasse fordelt på til-uddannelse

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

 

Undervisningsministeriet stiller et link til rådighed til opgørelser af skolens karakterdata, så skolerne kan opfylde lovforpligtelsen ved at linke til denne service.

 

I forbindelse med udfasningen af Undervisningsministeriets databank, er der udviklet en ny service til visning af grundskolekarakterer.

 

Nedenfor er der angivet link (flettet med skolens institutionsnummer). 

Linket leder brugeren til Undervisningsministeriets datavarehus, hvor den pågældende institutions karakterdata vises.

Grundskolers gennemsnitskarakterer

Grundskolers karakterfordeling

Karaktergennemsnit Sct. Joseph Skole skoleåret 2018/2019

 

Benyt evt. www.uddannelsesstatistik.dk

 

SFO'en er et fritidstilbud til Sct. Joseph Skoles børn fra 0.-3. klasse.

For mere end 100 år siden i 1856 kom Sct. Joseph søstrene fra Frankrig til Danmark på en mission om at bygge skoler...

For at oplære og forberede eleverne på at deltage i demokratiske processer har vi på skolen to aktive elevråd...

Sct. Joseph skole er en kristen, katolsk skole. Det betyder, at vores undervisning bygger på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn.

I hver klasse vælger forældrene en repræsentant og en suppleant.

Vi er meget bevidste om vores økumeniske opgave, og vi ser det som vores opgave at skabe mulighed for et personligt gudsforhold bl.a. ved at deltage i gudstjenesterne.

Hvad betyder det i dagligdagen, at vi er en kristen, katolsk skole? Det kan du læse om i vores pædagogiske målsætning.

Bestyrelsen består af 5 personer inklusiv formanden.

Her kan du se, om vi har ledige stillinger.

 

Karaktergennemsnit 2018/2019

Læs mere om skolens administration.

Her finder du tilsynsrapporterne for Sct. Joseph Skole.

Hvad koster det at gå i skole på Sct. Joseph Skole?